Testeri

Kategorija:

Apraksts

Pārbaudes ierīce transportlīdzekļa elektriskajai rozetei ar transportlīdzekļa noslogojuma modelēšanu. Tips EZ-13.

Pārbaudes līdzeklis EZ 13 (ar noslogojuma modelēšanu) ir ierīce, ko izmanto tehniskās kontroles (STK) apkalpošanas stacijas, lai pārbaudītu instalāciju, un ko izmanto darbam ar elektrisko rozeti, kas tiek uzstādīta transportlīdzeklī, lai aktivētu un pārvaldītu gaismu piekabē. Čehijas pārvadājumu ministrija ir apstiprinājusi šo ierīci pieminētajiem mērķiem.

Testeris tiek izmantots, lai pārbaudītu 13 bultveida rozetes un 7 bultveida rozetes ar spriegumu 12.volti (ISO11446), kurās bultas tiek vadītas ar transporta elektroniskā bloka palīdzību. (pārbaude zem slodzes) Turklāt testeri var izmantot rozešu pārbaudei, kas tiek aktivētas bez transporta vadības elektroniskā bloka vadības. Maģistrāles pārbaudei 13P-15P, 24 volti (ISO 12098) ir jāizmanto zemēšanas savienotājs (tiek piegādāts atsevišķi).

 Apraksts un testera funkcijas
Izmēģinājuma aparāta komplekts sastāv no testera pārvaldes bloka, aprīkojuma ielādes un savienotāja kabeļa modelēšanas bloka. Aprīkojuma ielādes modelēšanas bloks ir savienots ar vadāmo elektrisko rozeti transportlīdzeklī un darbojas ar kabeļa palīdzību, kas aprīkots ar testera pārvaldes bloku. Tiek dota pārbaudes komanda un pārbaude sākas, rezultāts tiek vērots uz vadības bloka pārslēdzēja un gaismas diodes. Sānu apgaismojums, bremžu lukturi, miglas lukturi, kreisais un labais pagrieziena rādītāji un atpakaļgaitas gaisma tiek vadītas secīgi. Tests notiek nepārtraukti, kļūdu stāvoklis tiek ierakstīts. Kopējs pārbaudes laiks aizņem līdz 2 minūtēm no testa sākuma.
Testeris EZ – 13 darbojas nevis no elektrobarotnes, to aktivē ar pārbaudāmās rozetes barības avota sprieguma palīdzību.

Testera EZ daļas – 13 ( aptuvenais svars 1,5 kg)
Testera vadības bloks EZ – 13 ar savienotāja kabeli 6m ..1gab.
EZ-13 aprīkojuma ielādes modelēšanas bloks ar savienotāja kabeli -1m…1gab.
Savienotājs 13/7 bultas (jaudai 12 volti) …1gab.

 

 EPV – 13 elektroinstalācijas testeris piekabēm

Testeris EPV – 13 ir paredzēts kā darba ierīce, kas testē piekabju elektroinstalācijas funkcionalitāti un pareizu savienojumu, saskaņā ar normu 103/95 instalācijai no 12 līdz 24 В (ISO 114446), tāpat iespējams to pielietot instalācijas pašmontāžas un remonta vajadzībām. Testeri var pieslēgt arī 24 В spriegumam, tas ļauj, pielietojot redukciju,testēt arī citus kontaktligzdu tipus. Testeris ir pielāgots tiešai pievienošanai akumulatoram ar spriegumu 12 vai 24 В (vai citiem avotiem, kas aizstāj akumulatoru). Testerim ir savs aizsardzības drošinātājs 7,5 A, kas pasargā no īssavienojuma un iekšējas pieslēgšanās pret polaritātes maiņu no barības avota.

EPV-13

 Kontroles kārtība:

1. Testera spēka kabeļus ar savilcēja palīdzību pievienosim akumulatora poliem (Pozitīvais pols ir sarkan-melnais vads, savilcējs – sarkanais)
2. Testera kontaktligzdas rozetē ievietosim piekabes elektroinstalācijas dakšu.
3. Pieslēdzot slēdžus stāvoklī 1 izvēlamies funkcijas. Gaismas diode virs slēdža apstiprina funkcijas sakabi. Vienlaikus, veicam piekabes uguņu pareizas pievienošanas kontroli. Uz piekabes ir jāspīd tikai ieslēgtās funkcijas uguņiem.

Testera slēdžu marķējums atbilst kontaktligzdas kontaktu apzīmējumam un to noteiktajām funkcijām.

Testera komplekts EPV – 13:
Testeris ar barošanas vadiem (2,5м)- 1gab.
Redukcija 13/7-polu – 1gab. (uz 12 В).

 

Kā nopirkt