Līmeņa rādītājs

Līmeņa rādītājs darbojas pēc dielektriķa kapacitātes izmaiņu sekošanas principa, kas pastāv starp slēdža elektrodu un tilpni ar šķidrumu – pavadošā šķidruma gadījumā, nepavadošā šķidrumu gadījumā – starp otro slēdža elektrodu.

Kategorija:

Apraksts

S13S – Rādītājs ir paredzēts, lai limitēti sekotu šķidrumu līmenim un to atbilstībai dielektriķim (ūdens, ūdens šķīdumi, dispersijas un dzesēšanas maisījumi). Rādītājs darbojas pēc kapacitātes izmaiņu principa, kad saslapinātās elektroda virsmas laukums mainās līmeņa augstuma izmaiņu rezultātā. Īsslēgums notiek tad, kad līmenis krītas zemāk par kontroles atzīmi.

 

S14S – Devējs ir paredzēts limitētai nepavadošo šķidrumu (eļļu, naftas, naftas produktu un dažu beramo materiālu) līmeņa atbilstības dielektriķim sekošanai, skalā no 2 līdz 40. Devējs darbojas pēc abu elektrodu saslapinātās virsmas tilpuma kapacitātes izmaiņu principa, kas notiek līmeņa augstuma maiņas rezultātā. Īsslēgums notiek tad, kad līmenis krītas zemāk par kontroles atzīmi.

 

Kā nopirkt

Veikalā Klientiem jāuzrāda sertifikāts Covid-19 un personu apliecinošu dokumentu vai izmantot attālināto apkalpošanu.
В магазине Клиентам надо предъявить сертификат Covid-19 и документ, удостоверяющий личность или воспользоваться удаленным обслуживанием. Aizvērt