Privātuma politika

SIA ANLAT Privātuma politika

1. SIA ANLAT klientu karšu lojatitātes pogramma

1.1. Uz kāda pamata tiek apstrādi dati:
SIA ANLAT (reģ. Nr. 40003072373) (turpmāk – “Anlat”) klientu karšu apkopotie dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, tostarp saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679. Klientu dati tiek apstrādi pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. daļas a.punktu – datu subjekta piekrišana.

1.2. Kādi klientu – fizisko personu (datu subjekts) dati (turpmāk – „Dati”) – tiek apstrādāti
• vārds, uzvārds;
• dzimšanas datums (diena un mēnesis);
• mobilā tālruņa numurs;
• e-pasta adrese;
• dzimums;
• saziņas valoda;
• klienta kartes numurs ;
• pirkumu vēsture;
• klienta kartes noformēšanas vietas (veikala ) adrese;

1.3. Datu apstrādes nolūks
Dati nepieciešami, lai identificētu klientu un sniegtu Anlat klientu kartes programmas ietvaros esošās privilēģijas – atlaidi pirkumiem, palielinātu atlaides lielumu, saskaņā ar darījumu vēsturi, atvieglotus Anlat klientu kartes iegūšanas nosacījumus un piešķirtu atlaidi dzimšanas dienā. Ja klients ir devis atsevišķu piekrišanu, dati tiek izmantoti Anlat SIA īpašo piedāvājumu izsūtīšanai uz mobilā tālruņa numuru un/vai e-pastu. Atsevišķos gadījumos – saziņai ar klientu (piemēram, atrasta nozaudēta klienta karte u.tml.) Ja dati tiek apstrādāti citiem mērķiem, iepriekš tiks pieprasīta atsevišķa fiziskās personas – datu subjekta– piekrišana datu apstrādei.

1.4. Datu aizsardzība
Anlat rūpējas un uztur atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu apstrādātos Datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem.

1.5. Izmaiņas Anlat privātuma politikā
Anlat patur tiesības mainīt un pilnveidot šo Privātuma politiku, šeit izvietojot jauno Privātuma politikas versiju.

1.6. Datu subjekta tiesības
Datu subjektam ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus Datus, pieprasīt izlabot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos Datus, aizliegt izmantot Datus mērķiem, kas nav saistīti ar Anlat klienta kartes programmu, kā arī citas normatīvajos aktos paredzētās datu subjekta tiesības.
Datu subjekts var ziņot Anlat , ja:
• nevēlas, lai nākotnē ar to sazinās;
• vēlas saņemt Anlat rīcībā esošo subjekta personas datu kopiju;
• vēlas labot vai aktualizēt Anlat rīcībā esošo Datus par subjektu;
• vēlas ziņot par jebkādiem Privātuma politikas pārkāpumiem.

1.7. Datu glabāšanas ilgums
-Dati tiek glabāti līdz brīdim, kad datu subjekts atsauc savu piekrišanu.

1.8. Datu izpaušana
– Dati var tikt izsniegti tikai tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, pamatojoties uz kompetentas valsts amatpersonas pieprasījumu.

2. Sīkfailu izmantošana vietnē www.anlat.lv (turpmāk — Vietne)
Anlat izmanto sīkfailus (cookies) un līdzīgas tehnoloģijas (piemēram, Google analytics) , lai apkopotu informāciju brīdī kad apmeklētājs apmeklē Vietni,. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju apmeklētāja datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi ir iespējams noteikt, ka apmeklētājs ir apmeklējis Vietni iepriekš. Sīkfaili tiek izmantoti, lai nodrošinātu apmeklētājam visērtāko Vietnes pārlūkošanu.
Dati, kuri var tikt apkopoti brīdī, kad apmeklētājs apmeklē Vietni:
• informācija par izmantoto tīmekļa pārlūku;
• detaļas par aplūkoto tīmekļa vietni;
• IP adrese;
• Vietnes sadaļas, kas ir apmeklētas , un
• tīmekļa vietnes, kuras ir apmeklētas pirms nonākšanas Anlat Vietnē.

3. Datu pārzinis
Par apkopoto personas datu apstrādi atbildīgais pārzinis ir SIA Anlat, reģ. Nr. 40003072373, Juridiskā adrese Brīvības gatve 234, Rīga, LV-1039.