Šļaukas

Šļauku nozīmi ir grūti pārvērtēt mūsdienu pasaulē, tās tiek izmantotas zem ūdens un kosmosā, to pielietojuma veidi ir tik daudzveidīgi, ka aptver lielāko daļu cilvēka darbības.
Automobīļu šļaukas tiek izmantotas automobīļos, lai pievadītu smērmateriālus un degvielu. Bremžu šļaukas tiek izmantotas automobiļos, lai pārvadītu bremžu jaudu uz hidrocilindriem, kas atrodas riteņos. Spiediens bremžu šļaukās sasniedz simtiem atmosfēru.
Svarīgs šļauku raksturojums ir hermētiskums, atbilstoši noteiktajiem apkārtējās vides parametriem(vides temperatūra, vides spiediens, vides ķīmiskās īpašības).

Viens rezultāts

Veikalā Klientiem jāuzrāda sertifikāts Covid-19 un personu apliecinošu dokumentu vai izmantot attālināto apkalpošanu.
В магазине Клиентам надо предъявить сертификат Covid-19 и документ, удостоверяющий личность или воспользоваться удаленным обслуживанием. Aizvērt