Slēdži

Runa ir par bez kontakta slēdzi, kas darbojas pēc Holla principa, ar pievienotu spēka elementu citu ierīču ieslēgšanai

Viens rezultāts

Veikalā Klientiem jāuzrāda sertifikāts Covid-19 un personu apliecinošu dokumentu vai izmantot attālināto apkalpošanu.
В магазине Клиентам надо предъявить сертификат Covid-19 и документ, удостоверяющий личность или воспользоваться удаленным обслуживанием. Aizvērt