Līmeņa rādītājs

Līmeņa rādītājs darbojas pēc dielektriķa kapacitātes izmaiņu sekošanas principa, kas pastāv starp slēdža elektrodu un tilpni ar šķidrumu – pavadošā šķidruma gadījumā, nepavadošā šķidrumu gadījumā – starp otro slēdža elektrodu.

Viens rezultāts