Līmeņa rādītājs

Līmeņa rādītājs darbojas pēc dielektriķa kapacitātes izmaiņu sekošanas principa, kas pastāv starp slēdža elektrodu un tilpni ar šķidrumu – pavadošā šķidruma gadījumā, nepavadošā šķidrumu gadījumā – starp otro slēdža elektrodu.

Viens rezultāts

Veikalā Klientiem jāuzrāda sertifikāts Covid-19 un personu apliecinošu dokumentu vai izmantot attālināto apkalpošanu.
В магазине Клиентам надо предъявить сертификат Covid-19 и документ, удостоверяющий личность или воспользоваться удаленным обслуживанием. Aizvērt