Induktīvie apgriezienu un stāvokļa devēji

Induktīvais devējs ir paredzēts apgriezienu noņemšanai uz elektriskā sprieguma indukcijas principa bāzes spolē, magnētiskā lauka izmaiņu ietvaros. Devējs tiek izmantots rotējošā feromagnīta diska vai zīmes no mīkstā magnīta materiāla apgriezienu un stāvokļa noņemšanai.

Viens rezultāts

Veikalā Klientiem jāuzrāda sertifikāts Covid-19 un personu apliecinošu dokumentu vai izmantot attālināto apkalpošanu.
В магазине Клиентам надо предъявить сертификат Covid-19 и документ, удостоверяющий личность или воспользоваться удаленным обслуживанием. Aizvērt