Apgriezienu devēji un Holla stāvoklis

Devēji ir paredzēti rotējošā feromagnīta diska, zīmes no mīksta magnīta materiāla vai magnīta riteņa, apgriezienu un stāvokļa noņemšanai ar Holla principa starpniecību.

Viens rezultāts

Veikalā Klientiem jāuzrāda sertifikāts Covid-19 un personu apliecinošu dokumentu vai izmantot attālināto apkalpošanu.
В магазине Клиентам надо предъявить сертификат Covid-19 и документ, удостоверяющий личность или воспользоваться удаленным обслуживанием. Aizvērt