Serviss

Kvēlsveces nomaiņas intervāla gaitā neprasa nekādu apkopi.

Tomēr tekošo apkalpi pieprasa automobilis, kura sastāvdaļa ir kvēlsveces. Uz kvēlsveču stāvokļa atspoguļojas visi bojājumi, kurus izraisa slikta automobiļa apkope. Tāpēc iesakām, tehniskas apkalpes ietvaros izkontrolēt kvēlsveces kaut vai reizi gadā. To izskats raksturo automobiļa tehnisko stāvokli.

Kvēlsveču nomaiņas intervāli ir noteikti maksimālajai dzinēja kilometru gaitai labā tehniskā stāvoklī, tāpēc nepārsniedziet noteiktos nomaiņas intervālus dotajam sveču veidam!

Iesakām vienmēr mainīt veselu kvēlsveču komplektu

 

Pareizs kvēlsveču uzstādīšanas veids.

Pirms uzstādīt kvēlsveci, vienmēr pārliecinieties par to, ka sveces tips ir piemērots dotajam dzinēja tipam.

Noņemšana un jaunas sveces uzstādīšana uz dzinēja ir jāizpilda pēc cilindru galviņas atdzesēšanas līdz apkārtējās vides temperatūrai. Noņemšana un sveces uzstādīšana uz karstas cilindru galviņas var kaitēt galviņai vai kvēlsvecei.

Pievilkšanas spēkam nav jāpārsniedz vērtība, kas norādīta tabulā!!!

Bojājumu diagnostika: