Devēji

 

Apgriezienu devēji un Holla stāvoklis

   Devēji ir paredzēti rotējošā feromagnīta diska, zīmes no mīksta magnīta materiāla vai magnīta riteņa, apgriezienu un stāvokļa noņemšanai ar Holla principa starpniecību.

 

 S33

               Devējs ir ērts kloķvārpstas apgriezienu noņemšanai.

 

S36
 
Runa ir par TPO devēju ar Holla sensoru. Devējs nosaka stāvokli pie nulles ātruma, t.i., kad ir apturēta noņemamā riteņa darbība un pēc barošanas sprieguma ieslēgšanas.

 

S39
 
Devējs ir paredzēts kloķvārpsta noņemamā riteņa apgriezienu noņemšanai. Devējs tiek ražots trīs variantos, kas iedalās pēc kabeļa garuma 320, 420 un 1000mm.

 

S42
 
ДDevējs ir paredzēts kloķvārpsta noņemamā riteņa apgriezienu noņemšanai ar TPO funkciju.

 

SHD51.1

Devējs ir paredzēts kloķvārpstas apgriezienu noņemšanai ar augstu leņķveida pārvietojuma precizitāti.

 

SHD51.2

Devējs ir paredzēts apgriezienu un kloķvārpstas griešanās virziena noņemšanai ar augstu leņķveida pārvietojuma precizitāti.

 

SHD52

Devējs ir paredzēts kloķvārpstas apgriezienu noņemšanai ar augstu leņķveida pārvietojuma precizitāti.

 

SHD49K
     
Runa ir par ABS devēju, kas tiek ražots trīs variantos, kas atšķiras pēc kabeļa garuma un ievažu izkārtojuma.

 

 

 

 

Induktīvie apgriezienu un stāvokļa devēji

   Induktīvais devējs ir paredzēts apgriezienu noņemšanai uz elektriskā sprieguma indukcijas principa bāzes spolē, magnētiskā lauka izmaiņu ietvaros. Devējs tiek izmantots rotējošā feromagnīta diska vai zīmes no mīkstā magnīta materiāla apgriezienu un stāvokļa noņemšanai.

 

S37 

Devējs ir ērts kloķvārpstas un izciļņvārpstas apgriezienu noņemšanai.

 

SI44K

Devējs ir ērts kloķvārpstas un izciļņvārpstas apgriezienu noņemšanai ar augstu fāzes kavējuma parametra precizitāti. Devējs tiek ražots divos variantos, kas iedalās pēc devēja garuma.

 

S11S

Devējs ir ērts reduktora vai kloķvārpstas apgriezienu noņemšanai. Devējs tiek ražots divos variantos, kas iedalās pēc devēja garuma.

 

SI48S

Devējs tiek izmantots precīzai dīzeļdzinēju pumpju sekcijas uzstādīšanai.
 

 

 

 

Līmeņa rādītājs

   Līmeņa rādītājs darbojas pēc dielektriķa kapacitātes izmaiņu sekošanas principa, kas pastāv starp slēdža elektrodu un tilpni ar šķidrumu - pavadošā šķidruma gadījumā, nepavadošā šķidrumu gadījumā – starp otro slēdža elektrodu.

 

S13S 

Rādītājs ir paredzēts, lai limitēti sekotu šķidrumu līmenim un to atbilstībai dielektriķim  (ūdens, ūdens šķīdumi, dispersijas un dzesēšanas maisījumi). Rādītājs darbojas pēc kapacitātes izmaiņu principa, kad saslapinātās elektroda virsmas laukums mainās līmeņa augstuma izmaiņu rezultātā. Īsslēgums notiek tad, kad līmenis krītas zemāk par kontroles atzīmi.

  

S14S

Devējs ir paredzēts limitētai nepavadošo šķidrumu (eļļu, naftas, naftas produktu un dažu beramo materiālu) līmeņa atbilstības dielektriķim sekošanai, skalā no 2 līdz 40. Devējs darbojas pēc abu elektrodu saslapinātās virsmas tilpuma kapacitātes izmaiņu principa, kas notiek līmeņa augstuma maiņas rezultātā. Īsslēgums notiek tad, kad līmenis krītas zemāk par kontroles atzīmi.

 

 

 

 

Slēdži   

   Runa ir par bez kontakta slēdzi,  kas darbojas pēc Holla principa, ar pievienotu spēka elementu citu ierīču ieslēgšanai.

E6

Slēdzis ir ērts dažādu automobiļu un lauksaimniecības tehnikas pārnesuma līniju un sadalītāja agregātu kontrolei.
Pielietojums:
Kravas automašīnas pneimatiskā pārslēguma kontūra kontroles ieslēgšana.